Wie zijn we?Even voorstellen

Ves Verhaegh

Introductie

Na de opleiding HTS-Bouwkunde startte hij in 1979 bij Clevis-Kleinjans architecten. Gestart als bouwkundig tekenaar groeide hij door naar de functie van projectleider bij het architectenbureau. Gedurende deze tijd nam het personeelsbestand toe van 5 naar 20 medewerkers.

Door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van directeur Ton Kleinjans is het architectenbureau in 2007 overgenomen door Edwin van der Wulp en Eric Schellevis onder de naam 2.0 architecten.

Na het faillissement van 2.0 architecten in december 2014 heeft Ves Verhaegh de stoute schoenen aangetrokken en is hij gestart als zelfstandig ondernemer met VerhaeghBouwAdvies.

Bouwkundige in hart en nieren

Naast de functie van projectleider en bouwcoördinator was hij binnen het bureau ook verantwoordelijk voor het opstellen van de budgetramingen, bouwkostenbegrotingen, bestekken en technische omschrijvingen. Tevens was hij verantwoordelijk voor de restauratie en herbestemmingsprojecten. Bij het architectenbureau zijn er in de loop der jaren een groot aantal zeer uiteenlopende projecten gerealiseerd. Een bijzonder specialisme was het realiseren van projecten in de gezondheidszorg zoals verpleeghuizen, zorgwoningen en woonvoorzieningen voor mensen met dementie. Daarnaast ook kantoorgebouwen, bedrijfshallen, vrije sector woningen en verbouwingen. Een verdere specialisatie is het opstellen van onderhoud en restauratieplannen voor monumentale gebouwen. Hierbij is in het verleden gewerkt aan het stadhuis Venlo, ECI-cultuurfabriek Roermond, st. Martinuskerk Venlo, Domani te Venlo en boerderij Hulsterhof te Tegelen.

De diversiteit aan bouwprojecten heeft Ves Verhaegh gevormd tot een man die niet alleen de juiste kennis van zaken heeft, maar vooral inzicht heeft in bouwprocessen. Met deze kennis is hij in staat om toekomstige projecten en processen positief te beïnvloeden. Via VerhaeghBouwAdvies kunnen nu ook anderen van deze ervaring en aanpak gebruik maken, om zo te komen tot kwalitatief goede bouwprojecten tegen reële bouwkosten. Hij is zeer gemotiveerd om samen met de opdrachtgevers het bouwen van hun droom tot een succesvolle werkelijkheid te maken.

Onze missie

Onze missie

De bouworganisatie specialiseert zich steeds verder. Als opdrachtgever krijgt u te maken met overheden, architecten, adviseurs, aannemers en onderaannemers. Al deze partijen spreken hun eigen taal in een financieel complex en intensief bouwproces. Dit is een taal die VerhaeghBouwAdvies beheerst.

Ons doel

Ons doel

Het doel van VerhaeghBouwAdvies is het voor rekening van derden voorbereiden, ontwikkelen, begeleiden en realiseren van projecten betreffende de exploitatie en bouw van onroerende zaken. Deze werkzaamheden in alle branches maar met als extra specialisme bouwprojecten in de zorg.

Onze oplossing

Onze oplossing

Als u zelf de coördinatie en de controle van de uit te voeren werkzaamheden zou willen uitvoeren, zowel planning technisch als financieel, blijkt bouwen een complexe en tijdrovende aangelegenheid. Een goede adviseur is daarbij onontbeerlijk. VerhaeghBouwAdvies ís die adviseur. Een adviseur die bouwprocessen positief beïnvloedt en het optimale resultaat voor u behaald.

We proberen altijd het verschil te maken

Door het inschakelen van VerhaeghBouwAdvies kunt u zich blijven concentreren op uw eigen, reguliere, dagelijkse werkzaamheden.

Neem even contact op als u vragen heeft.

Overweging

Diverse opdrachtgevers voor verbouw en nieuwbouwprojecten hebben zelf te weinig kennis van het bouwproces. Hiervoor zijn deze op zoek naar personen en bedrijven die hierbij kunnen adviseren en ondersteunen. Dit is van toepassing op alle fasen van het bouwtraject.

Opdrachten kunnen gelden voor het gehele bouwtraject vanaf initiatief tot en met in gebruik name, maar de opdrachten kunnen zich ook beperken tot een fase.

Contact informatie

Kamer van Koophandel: VerhaeghBouwAdvies, Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies Eenmanszaak Bouw Advies.

VBA logo
+31(0)6 400 981 14
VerhaeghBouwAdvies
Van Cleefstraat 13
5911 BD VENLO
info@verhaeghbouwadvies.nl