Wie is VerhaeghBouwAdvies?

VerhaeghBouwAdvies is opgericht door Ves Verhaegh.

Ves VerheaghNa de opleiding HTS-Bouwkunde startte hij in 1979 bij Clevis-Kleinjans architecten. Gestart als bouwkundig tekenaar groeide hij door naar de functie van projectleider bij het architectenbureau. Gedurende deze tijd nam het personeelsbestand toe van 5 naar 20 medewerkers. Door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van directeur Ton Kleinjans is het architectenbureau in 2007 overgenomen door Edwin van der Wulp en Eric Schellevis onder de naam 2.0 architecten. Na het faillissement van 2.0 architecten in december 2014 heeft Ves Verhaegh de stoute schoenen aangetrokken en is hij gestart als zelfstandig ondernemer met VerhaeghBouwAdvies.

Naast de functie van projectleider en bouwcoördinator was hij binnen het bureau ook verantwoordelijk voor het opstellen van de budgetramingen, bouwkostenbegrotingen, bestekken en technische omschrijvingen. Tevens was hij verantwoordelijk voor de restauratie en herbestemmingsprojecten.

Bij het architectenbureau zijn er in de loop der jaren een groot aantal zeer uiteenlopende projecten gerealiseerd. Een bijzonder specialisme was het realiseren van projecten in de gezondheidszorg zoals verpleeghuizen, zorgwoningen en woonvoorzieningen voor mensen met dementie. Daarnaast ook kantoorgebouwen, bedrijfshallen, vrije sector woningen en verbouwingen.

Een verdere specialisatie is het opstellen van onderhoud en restauratieplannen voor monumentale gebouwen. Hierbij is in het verleden gewerkt aan het stadhuis Venlo, ECI-cultuurfabriek Roermond, st. Martinuskerk Venlo, Domani te Venlo en boerderij Hulsterhof te Tegelen.

De diversiteit aan bouwprojecten heeft Ves Verhaegh gevormd tot een man die niet alleen de juiste kennis van zaken heeft, maar vooral inzicht heeft in bouwprocessen. Met deze kennis is hij in staat om toekomstige projecten en processen positief te beïnvloeden.

Via VerhaeghBouwAdvies kunnen nu ook anderen van deze ervaring en aanpak gebruik maken, om zo te komen tot kwalitatief goede bouwprojecten tegen reële bouwkosten. Hij is zeer gemotiveerd om samen met de opdrachtgevers het bouwen van hun droom tot een succesvolle werkelijkheid te maken.