Werkwijze

VerhaeghBouwAdvies biedt volledige begeleiding in het gehele bouwproces.

keizerhof geveldetailOriëntatiefase

 • Wij informeren u vrijblijvend over de mogelijkheden die wij u bieden om het bouwproces zo prettig mogelijk te laten verlopen.
 • Wij geven u een reële offerte voor de door u gewenste diensten.

Programmafase

 • Samen met u als opdrachtgever stellen wij een investeringsbegroting op (‘stichtingskosten’), gebaseerd op uw wensen.
 • Tevens stellen wij samen met u een programma van eisen op passend binnen het beschikbare budget.
 • Natuurlijk begeleiden wij u bij de keuze van de architect en overige adviseurs. 
 • Wij overleggen met de gemeente of de bouwplannen passen binnen de geldende bestemmingsplannen. 
 • Wij stellen een projectplanning op waarin op basis van reële uitgangspunten de totale doorlooptijd van het project wordt opgenomen

Ontwerpfase

 • Samen met u formuleren wij de opdracht naar de architect.
 • Wij stellen een BIM-protocol op voor het BIM tekenwerk van de architect en adviseurs.
 • Wij toetsen het ontwerp van de architect aan het programma van eisen en aan het budget.

Definitief bestek en tekeningenfase

 • Wij controleren en coördineren het BIM tekenwerk
 • Wij toetsen het definitief ontwerp, tekeningen en bestek (technische omschrijving) aan het afgesproken programma en budget.
 • Daarnaast volgen wij intensief het vergunningstraject bij de gemeente betreffende de omgevingsvergunning.

Rabobank voor rechtergevelPrijsvormingsfase

 • Wij stellen een gespecificeerde bouwcalculatie op.
 • Adviseren u over de keuze(s) van de aanbestedingsvorm en over de bedrijven die een uitnodiging ontvangen voor de aanbesteding.
 • Controleren de ingediende prijs / offerte op juistheid en volledigheid.
 • Wij onderhandelen zo nodig met de uitvoerende partij over aanpassing van zijn offerte.
 • Ook leggen wij de opdrachtgever mogelijkheden voor waarop hij/ zij kan bezuinigen.
 • Adviseren de opdrachtgever bij het formuleren van de opdracht aan de uitvoerende partij(en).

Uitvoeringsfase

 • Wij houden toezicht op de uitvoering volgens de met u gemaakte afspraken. 
 • Wij controleren en beoordelen de meer- en minderwerken van de uitvoerende partijen 
 • Wij verzorgen desgewenst samen met u de oplevering.

Nazorg

 • Als er gebreken zijn controleren wij de naleving van de nog openstaande afspraken
 • Wij stellen een eindafrekening van het gehele werk 
 • Wij zorgen dat de gevraagde servicecontracten en garantiecertificaten door de uitvoerende partijen worden verstrekt.

Het is ook mogelijk VerhaeghBouwAdvies in te schakelen voor een of meerdere delen van een bouwfase.

Begrotingen

 • Het opstellen van budgetramingen
 • Het vervaardigen van elementenbegrotingen en/of werkbegrotingen.

Bestekken

 • Het opstellen van STABU bestekken. 
 • Het opstellen van technische omschrijvingen.

Bouwinspectie

 • Het opnemen, inventariseren en rapporteren van de bouwkundige staat van bestaande gebouwen.
 • Het opstellen van meer- jaren onderhoudsadviezen voor bestaande gebouwen.

Tekenwerk

 • Het coördineren van alle soorten tekenwerk. Hiervoor werken wij samen met regionale architecten. 
 • Indien het tekenwerk onderdeel maakt van de opdracht aan VerhaeghBouwAdvies wordt dit in overleg uitgevoerd door regionale architecten waarmee vooraf een samenwerkings- overeenkomst wordt afgesloten.