Waarom kiest u voor VerhaeghBouwAdvies?

De bouworganisatie specialiseert zich steeds verder. Als opdrachtgever krijgt u te maken met overheden, architecten, adviseurs, aannemers en onderaannemers. Al deze partijen spreken hun eigen taal in een financieel complex en intensief bouwproces. Dit is een taal die VerhaeghBouwAdvies beheerst.

genuerie   geveldetail maaszijdeHet doel van VerhaeghBouwAdvies is het voor rekening van derden voorbereiden, ontwikkelen, begeleiden en realiseren van projecten betreffende de exploitatie en bouw van onroerende zaken. Deze werkzaamheden in alle branches maar met als extra specialisme bouwprojecten in de zorg.

Diverse opdrachtgevers voor verbouw en nieuwbouwprojecten hebben zelf te weinig kennis van het bouwproces. Hiervoor zijn deze op zoek naar personen en bedrijven die hierbij kunnen adviseren en ondersteunen. Dit is van toepassing op alle fasen van het bouwtraject. Opdrachten kunnen gelden voor het gehele bouwtraject vanaf initiatief tot en met in gebruik name, maar de opdrachten kunnen zich ook beperken tot een fase.

Dit alles is erop gericht om te komen tot een prachtig eindresultaat waarin al uw dromen en wensen zijn gerealiseerd. Als u zelf de coördinatie en de controle van de uit te voeren werkzaamheden zou willen uitvoeren, zowel planning technisch als financieel, blijkt bouwen een complexe en tijdrovende aangelegenheid.

Een goede adviseur is daarbij onontbeerlijk. VerhaeghBouwAdvies ís die adviseur. Een adviseur die bouwprocessen positief beïnvloedt en het optimale resultaat voor u behaald.

Door het inschakelen van VerhaeghBouwAdvies kunt u zich blijven concentreren op uw eigen, reguliere, dagelijkse werkzaamheden.